فرم شکایات و رضایتمندی مشتری

مشتری گرامی :

از آنجا که بر اساس خط مشی کیفیت این داروخانه ، میزان رضایت مندی مشتریان از کالاها و خدمات آن ، از  اهمیت ویژه ای برخوردار است ، لذا خواهشمند است در تکمیل این فرم نهایت دقت خود را مرقوم فرمائید. 

نام و نام خانوادگی *
نام موسسه/شرکت/سازمان
آدرس
تلفن تماس *
فکس
ایمیل
نحوه آشنایی با درگاه
نوع شکایت *
پیشنهادات

در صورتی که  پیشنهادی در جهت بهبود عملکرد ما در ارائه کالا ها و خدمات دارید و یا مطلبی مورد توجه شما بوده و در این پرسشنامه لحاظ نشده است آن را در قسمت پیشنهادات مرقوم فرمائید.  
برو بالا